Навчальну дисципліну рекомендовано вивчати студентам задля набуття ними знань з психології індивідуальних відмінностей, які розглядають у диференційній психології і диференційній психофізіології.