Практичне володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; користування усним монологічним і діалогічним мовленням у межах побутової, суспільної та фахової тематики; формування та розвиток у студентів навичок читання, розуміння та інтерпретації іншомовної фахової літератури, навичок діалогічного та монологічного професійного мовлення; засвоєння студентами фахової лексики; здатність ефективно спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі; вміння формулювати свою думку та оформлювати опис