Атестаційний екзамен 

ОС Магістр

спеціальність 017 Фізична культура і спорт

ОПП "Фізична культура і спорт"