Навчальна дисципліна «Правничі дослідження, аналіз та виклад результатів» – базова правнича дисципліна, що вивчає систему розумових і практичних операцій, принципів, прийомів і правил, які націлені на вирішення практичних кейсів у сфері права, які зумовлені потребами суспільства та/або внутрішніми потребами самої правової науки.

Дана навчальна дисципліна забезпечує мультипредметний зв'язок знань і практичних навичок, набутих здобувачами під час вивчення конституційного, адміністративного, цивільного, екологічного, земельного та кримінального права, з метою застосування цих знань у практичній діяльності правника.