Навчальна дисципліна «Психологічні технології ПР і іміджмейкінгу» спрямована на ознайомлення студентів із психологічним аспектом ПР діяльності як одним із способів спілкування і взаємодії із громадськістю. В процесі вивчення даного курсу студенти знайомляться із психологічними закономірностями, механізмами, факторами досягнення ефективності у взаємодії організації із громадськістю, специфічністю побудови сприятливого іміджу організації, а також особливостями розвитку професіоналізму особистості суб’єкта ПР діяльності.