Навчальний курсу «Тренінг персоналу організації» є логічним продовженням    ознайомлення студентів з проблемами соціальної психології, психології управління, психології організації, які вивчають вплив групи на поведінку індивіда, в даному випадку вплив організації, особливості психології організації, організаційної поведінки та специфічність організаційних феноменів. Знання і набуті навички тренінгової роботи з персоналом організації сприяють  забезпеченню формування  професійного  підходу до вирішення практичних проблем у контексті організаційного розвитку.