Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія формування команд в організаціях » є формування системи професійної компетентності (знань, прикладних вмінь та навичок) щодо використання принципів, типів, інструментів лідерства керівником та забезпечення функціонування налагодженої роботи в команді для тривалого ділового партнерства в майбутній професійній діяльності, формування у студентів компетент- ностей щодо управління формуванням та розвитком команд, діаг- ностування проблем групи та вироблення рішень, спрямованих на підвищення ефективності роботи команди.