Навчальна дисципліна присвячена вивченню психологічної складової гендеру як соціокультурного конструкту. Висвітлюються питання про гендерні властивості особистості, гендерну ідентичність, трансгендерність, гендерні стереотипи та супутні їм явища гендерної дискримінації і сексизму, які породжують безліч проблем як в міжособистісній, так і у діловій взаємодії. Аналізується проблема гендерного насильства. Розглядаються сучасні світові та вітчизняні тенденції у гендерному вихованні, а також у вирішенні гендерно-психологічних проблем.