Психологічна експертиза в різних галузях психології спрямована на забезпечення майбутніх психологів теоретичними знаннями та практичними уміннями з основ організації та проведення експертних досліджень та розвиток здатності застосовувати на практиці психодіагностичний інструментарій, використовуючи здобутки сучасної психологічної науки. Психологічна експертиза в різних галузях психології формулює основні поняття, якими користуються фахівці у цій галузі: "особистість експерта", "експертний висновок", "висновок спеціаліста", "психологічна характеристика", "психодіагностичне обстеження", що визначає науковість цих понять і стежить за об'єктивністю, науковою базою досліджень у галузі експертної діяльності психолога.