Курс спрямовано на ознайомлення студентів з важливим напрямом у сфері психології організацій – психологією управління, що передбачає отримання ними комплексу спеціальних знань, що стосуються психологічних аспектів явища управління, функціонування систем управління в різноманітних організаціях, психологічних основ менеджменту з урахуванням відповідних новітніх досягнень сучасної психологічної науки. Психологічна підготовка у цій сфері знань є особливо актуальною на нинішньому етапі розвитку українського суспільства з огляду на непростий процес суспільно-економічних перетворень, що вимагає науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організаціями (як у приватному секторі, так і у сфері публічного (державного) управління), що, як засвідчує уся світова практика, є однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн. Важливою складовою дисципліни є ознайомлення з прикладними аспектами діяльності організаційного психолога щодо надання діагностичної, тренінгової, консультативної допомоги управлінському персоналу сучасних організацій.