Мета навчальної дисципліни: полягає у тому, щоб дати студентам більш широке уявлення про основні соціально-психологічні проблеми, пов’язані з таким явищем, як імідж, у різних його аспектах, які отримують практичну реалізацію у сучасній соціальній практиці, а також про існуючі чи можливі наукові підходи у вирішенні цих проблем