Дисципліна «Історія Балкан в середні віки» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти  теоретичних знань про основні етапи і зміст історії країн Балканського півострова в епоху середньовіччя. 

В середні віки Балканський півострів був одним із регіонів, де відбувалися важливі події, пов’язані із становленням південнослов’янських, східнороманських та ін. державних утворень. В ранньому середньовіччі регіон знаходився під владою Східної Римської імперії. слов'янські племена з 'явилися на Балканах у VI ст. Після цього Балкани часто ставали ареною битв між Візантією, Сербією і Болгарським царством, що боролися за право володіння важливим регіоном. Наприкінці XVI в. майже весь Балканський півострів перебував під впливом Османської імперії, і протягом наступних 550 років (через руйнівні Османські війни, а також ізольованість Османської імперії від економічного і культурного життя решти Європи) залишався одним з найменш розвинених регіонів Європи. Тому вивчення історії Балкан в середні віки є важливим для розуміння здобувачами вищої освіти перебігу  історичних процесів в різних регіонах середньовічної Європи.