Навчальний курс "Управління витратами" є вибірковою дисципліною. Проте, має вагоме значення для забезпечення якості знань та рівня фаховості майбутнього спеціаліста в сфері підприємництва. Отримані теоретичні знання й практичні навички дозволять розв'язувати проблеми обліку витрат, їх оптимізацію забезпечуючи в такий спосіб підвищення рівня продуктивності / прибутковості та сталості розвитку суб'єктів підприємницької діяльності.