Метою курсу “Вступ до спеціальності” є формування у студентів першого курсу чіткої уяви про традиційні та сучасні методи навчання англійської мови, принципи і цілі навчання, психологічні особливості учнів різної вікової категорії, шляхи заохочення учнів до навчання та підтримки їх рівня мотивації. На базі одержаних теоретичних знань даний курс розвиває у студентів творче мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних і педагогічних завдань, що виникають у ході написання курсових робіт. Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення теоретичних засад методики викладання англійської мови та ознайомленні майбутніх фахівців з практичними підходами до застосування сучасних методів та технологій у викладанні іноземної мови у школі.