1.      Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Дисципліна «Атлетизм з методикою викладання» є вибірковою компонентою освітньої програми підготовки бакалавра за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», вона має прикладне спрямування на оволодіння як загальними, так і професійними знаннями, вміннями та навичками.

. Мета навчальної дисципліни: опанування здобувачами вищої освіти знаннями, вміннями та навичками, що необхідні для застосування форм, методів і засобів атлетизму у майбутній професійній діяльності, а також використання оздоровчої цінності цього виду спорту.