Мета курсу - ознайомлення студентів з актуальними проблемами сучасної психології, історією її розвитку, предметом та об’єктом дослідження, основними закономірностями розвитку та функціонування психіки в цілому та загальними закономірностями розвитку особистості, зокрема, особливостями організації дослідницької роботи та інтерпретації результатів, набуття знань про принципи та методи психології, основні положення та досягнення української та зарубіжної психологічної науки стосовно розгляду проблем загальної психології.