Дисципліна «Вступ до спеціальності» включає в себе інформацію щодо вимог до особистості практикуючого психолога та шляхи до удосконалення професійних якостей, здібностей практичного психолога; етичних принципів діяльності практичного психолога; основних положень міжнародних та міжрегіональних документів про права людини та дитини. Під час вивчення дисципліни студенти оволодівають змістом ключових понятть з курсу та вміють ними оперувати, розуміють специфіку діяльності практичного психолога в різних сферах соціальної практики. Вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» передбачає надання студентам не лише теоретичних знань щодо особливостей професії практикуючого психолога, але й формування в них умінь і навичок, які закладають підвалини для подальшої самостійної практичної діяльності.