Курс читається у 3 семестрі на другому курсі, спеціальнісь «Спеціальна осіта.