Дисципліна «Організація анімаційної роботи у фізичному вихованні» вивчає анімацію як інноваційний вид організації фізичної активності, активного дозвілля, що сприяє розвитку творчих здібностей засобами гри.

Дисципліна «Організація анімаційної роботи у фізичному вихованні»є обов’язковою компонентою освітньої програми підготовки магістрів за спеціальністю 014.11 Середня освіта (фізична культура), вона допомагає майбутнім фахівцям краще пізнати свою професію, підвищити загальний рівень культури, безпосередньо готує їх до практичної діяльності.