Дисципліна «Управління ризиками в маркетингу» спрямована на формування у студентів вмінь застосовувати сучасні технології та інструменти управління у різних сферах маркетингу; використовувати знання з головних питань теорії прийняття рішень з урахуванням економічного ризику, реалізація яких потребує удосконалення або перегляду стратегії діяльності суб’єктів управління.