Курс «Методика викладання географії» є одним із основних в системі навчальних дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах студентами факультетів природничо-географічного спрямування. Основне його завдання – оволодіння сучасними досягненнями методичної науки і практики, передовим педагогічним досвідом роботи шкіл різних типів, а також формування у студентів педагогічних умінь та навичок з моделювання та проведення різноманітних форм навчальних занять і позакласної роботи з географії у середніх загальноосвітніх закладах. Методика викладання географії – це галузь педагогічної науки, яка досліджує закономірності й особливості процесу навчання географії в школі, вона розробляє і встановлює раціональні методи та прийоми, засоби і форми навчальної діяльності, під час якої відбувається свідоме оволодіння учнями системою знань із шкільного курсу географії.