опанування здобувачами вищої освіти знаннями щодо проблем фізичної культури і спорту країн світу і України; вміннями та професійно-педагогічними навичками використання отриманих знань, необхідними для самостійної тренерсько-педагогічної, організаторської, наукової та виховної сфер діяльності фахівця з фізичного виховання.

набуття знань та формування умінь щодо практичного використання отриманих знань.