depositphotos_4792817-stock-illustration-gymnastics-silhouettes.jpgdepositphotos_4792817-stock-illustration-gymnastics-silhouettes.jpg

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський).
Спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт".
Освітня програма: "Фізична культура і спорт", "Фітнес та рекреація"
Курс — 1, семестр — 1.
Кількість годин — 120, кредитів ECTS — 4.
Форма підсумкового контролю — екзамен.