«Методика навчання англійської мови в ЗЗСО» - є обов’язковою дисципліною, що входить до освітньо-професійної програми підготовки «Англійська мова і література та друга іноземна мова (німецька/французька)», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (англійська мова та література), галузі знань 01 «Освіта / педагогіка». Дана дисципліна забезпечує підготовку ерудованого конкурентноздатного фахівця – вчителя англійської мови, сприяє формуванню методичної компетентності майбутнього педагога.