Вивчення курсу «Спеціальна психологія» полягає у теоретичній підготовці студентів до заходів профілактики і корекції аномальної дитини в умовах освітніх установ різних типів та спрямування, а також у розробці  та використанні відповідних програм і концепцій, поглибленого вивчення суті явищ, процесів щодо формування та розвитку аномальної особистості, зокрема дітей дошкільного віку.