Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес оволодіння майбутніми педагогами теоретичними основами педагогічної науки, навчання майбутніх фахівців аналізувати педагогічну діяльність, підготовки їх до свідомого оволодіння професійно-педагогічними вміннями та навичками