Англійська мова розрахована для роботи зі студентами 2 курсу і відповідає вимогам програми. Матеріал скомпільований за принципом комунікативної спрямованості. Практичне опрацювання студентами мовленнєвих умінь відбувається в чотирьох видах мовленнєвої діяльності, а саме, аудіювання, читання, письмо, та говоріння.