Програма з курсу англійської мови призначена для студентів 1 курсу і здійсьнюється на базовому загальноосвітньому рівні відповідно до визначального навчального плану та навчальних програм. Основний тип навчання є практичні заняттях, спрямований на формування у студентів вміння вільно розуміти аудіювання,мову за різними жанрами висловлювання та самостійного висловлюватися за певними темами.Постійно розвиваються навачки письма. Це забезпечує необхідну для фахівця комунікативну спроможність спілкуватися усно і письмово іноземною мовою. Курс має на меті розширення кругозору студентів завдяки вивченню історії, культури, політичного та державного устрою, культурних досягнень завдяки використанню автентичних англомовних матеріалів.