Вибіркова дисципліна

для спеціальності 104 Фізика та астрономія

освітній рівень - бакалавр

ОП Фізика та астрономія