"Управління сталим розвитком туристичної галузі" як одна з дисциплін вільного вибору у межах ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" спеціальності 073 "Менеджмент" розглядає особливості формування умов сталого розвитку туристичної галузі, складовими якого є відповідна теоретична обізнаність і практична компетентність у сфері ефективного розвитку ринку туристичних послуг та знайомить студентів із концептуальними засадами формування ринкового механізму управління туризмом і суб’єктами туристичного бізнесу за моделями економічного зростання і сталого розвитку в умовах конкурентного середовища.