Ліцензування туристичної діяльності є однією із дисциплін вільного вибору студента у межах ОПП «Менеджмент туристичної індустрії», що спрямована на формування у студентів теоретичних основ ліцензування, стандартизації і сертифікації туристичних послуг; ознайомлення із законодавством України щодо питань ліцензування, стандартизації і сертифікації туристичної діяльності, а також набуття навичок практичного використання отриманих знань у сфері туристичного бізнесу