Менеджмент туристично-рекреаційного водокористування як одна із дисциплін вільного вибору студента в межах ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" розглядає методи оцінки впливу людського суспільства на водні ресурси у туристично-рекреаційній сфері на тлі їх прогресуючого якісного і кількісного виснаження із використанням еколого-економічних та адміністративно-правових інструментів водноресурсного менеджменту.