Вивчення навчальної дисципліни «“Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва“ - наука про теоретичні основи стандартизації; основи управління якістю продукції; методи визначення якості продукції рослинництва.
Метою дисципліни “Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва“ (СУЯПР) є формування знань та практичних вмінь з питань методичних основ.