Курс спрямований на аналіз та оцінку сучасних наукових уявлень про зміни клімату у контексті гірських геосистем. Курс забезпечує поглиблене розуміння взаємовпливу компонентів гірських геосистем та продовження формування наукового бачення генетичної та функціональної єдності природних компонентів, людини та природного середовища. Він також передбачає засвоєння та оперування здобувачами поглибленими знаннями про кліматичні зміни під впливом людської діяльності і адаптацію людини до кліматичної мінливості; застосування кліматичного реаналізу і прогнозу для господарських потреб у гірських регіонах