«Допуск до професії нотаріуса» в Україні належить до спеціальних дисциплін для студентів юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю «Право». Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань та оволодіння студентами-правниками практичними компетенціями, що дозволять їм опанувати особливості доступу до професії нотаріуса, зокрема, вимог, що висуваються до кандидатів на зайняття посади нотаріуса, вимог здачі кваліфікаційного іспиту та отримання свідоцтва на зайняття нотаріальною діяльністю.