Метою дисципліни «Міжнародне публічне право (загальна частина)» є глибоке та ґрунтовне вивченням студентами основних засад міжнародно-правового регулювання міждержавних зносин та засобів вирішення міжнародно-правових проблем.