Метою вивчення курсу є: формування системи сучасних знань із Загальної та Особливої частини кримінального права; сприяння виробленню навиків аналітичного мислення; формування розуміння правильної кваліфікації злочинів; формування уміння і навички правильного тлумачення та застосування нормативно-правових актів.