Метою навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань щодо основних теоретичних та методологічних засад адміністративно-процесуальної діяльності, сформувати навички практичного використання методів і прийомів адміністративно-правового управління та практики застосування адміністративно-процесуальних норм та термінології.