Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Передумовами для вивчення цієї дисципліни є знання, навички й уміння, отримані студентами в межах дисциплін циклу загальної та професійної підготовки. Мета курсу. Однією з важливих галузей знань, якими повноцінно повинен володіти майбутній фахівець у сфері права є вивчення порядку провадження у кримінальних справах. Особливої актуальності така вимога набуває з огляду на проведення у державі судової реформи, прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу, реформування роботи слідчого та прокурорського апарату з метою якісного покращення та ефективного забезпечення захисту прав особи, відходу від декларативних процесуальних гарантій.