Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне право» є підготовка майбутніх фахівців у галузі цивільного права що покликане дати студентам знання, які дозволять їм усвідомити зміст суспільних відносин, які регулюють норми цивільного та сімейного права, сформувати навички аналітичної роботи з нормативними та інструктивними документами з цивільного права, за для самостійного вирішення завдань у сфері регулювання правовідносин, пов’язаних з особистими майновими та не майновими правами тощо.