Фінансове право – це навчальна дисципліна, опанування якої завжди начасі. Фахівці-правознавці повинні постійно тримати «руку на пульсі» економічних, юридичний, соціальних перетворень тощо. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове право» є здобуття знань норм права, які регулюють публічні фінансові відносини, а також засвоєння та розуміння здобувачами особливостей змісту правовідносин у сфері публічної фінансової діяльності, з’ясування особливостей їх прояву у різних сферах цієї діяльності, розв’язання складних фінансово-правових проблем.