Навчальна дисципліна «Теорія права» передбачає ознайомлення з широким колом правознавчих концепцій, які містяться у працях вітчизняних та зарубіжних авторів, а також використовує положення інших наук (філософії, політології, соціології, історії та ін.). Провідними ідеологічними засадами у вивченні правової сфери виступають ідеї пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, правової соціальної держави, панування права і верховенства правового закону, демократії, законності.