Дисципліна «Комп’ютерні технології обробки статистичних даних» розкриває теоретичні та прикладні основи технологій обробки статистичної інформації за допомогою сучасних пакетів прикладних програм, зокрема найбільш поширених та ефективних для розв’язання практичних задач навчального характеру.