Предмет викладається для студентів 3 курсу спеціальності "162 - біотехнології та біоінженерія" Інституту біології. хімії та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

викладачі:

д.б.н., проф. Ірина ПАНЧУК

к.б.н., асист. Інна БУЗДУГА