Курс „Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням”  є обов’язковою дисципліною, призначеною для ви­вчення студентами освітньо-кваліфікаційного рів­ня «Бакалавр» на 1–2 курсах.

„Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням” передбачає навчання на профе­сійних засадах; забезпечує практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізації на письмі комунікативних намірів, пов’язаних із виробничими умовами фаху; досягнення студентами рів­ня знань, відповідно до вимог до дипломованого спеціаліста за ОКР «Бакалавр».