Дисципліна читається студентам 1 курсу магістратури спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка (ОПП "Радіотехніка")