професійної підготовки майбутніх фахівців–філологів (для яких англійська мова є першою іноземною).

Дисципліна спрямована на набуття студентом прагматичної компетенції вищого рівня складності в галузі лінгвістики.