"Магістр"
Спеціальність 017 "Фізична культура і спорт"
Дисципліна обов'язкова