Курс «Психологія травмуючих ситуацій» є нормативною дисципліною, призначеною для викладання студентам спеціальності «Психологія» для спеціалізації «Соціальна психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Програма курсу забезпечує грамотне орієнтування студентів у матеріалі, який вивчається, розвиває вміння творчо використовувати систематизовану інформацію.

Предметом є психологічні закономірності переживання травмуючи ситуацій.

Дисципліна з такими дисциплінами навчального плану як «Клінічна психологія», «Психіатрія», «Психологічна профілактика насильства», «Соціальна психологія», «Психологія надзвичайних ситуацій», «Психотерапія та психокорекція» та ін.

Зміст навчальної дисципліни складений з урахуванням того, що студенти  вивчають теоретичні і практичні курси з загальної, соціальної, медичної психології, психотерапії.

Мета курсу: забезпечити підготовку студентів у систематизації та ефективному використанні психологічних знань для допомоги особистості у життєвих травмуючих ситуаціях.

Завдання :

·     опанування знаннями про психологічні особливості травми, психотравмуючої ситуації, кризи та їх переживання;

·     формування умінь користуватись методичними прийомами вивчення травмуючих переживань.