Програма «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» складена для студентів, які навчаються за спеціальністю “Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Психологічна експертиза — один з найскладніших напрямків діяльності психолога, оскільки основні проблеми та галузі, які потребують психологічних експертиз, суттєво відрізняються. Крім того, психологічна експертиза висуває підвищені вимоги як до особистісних, моральних якостей психолога, так і до рівня його професійної компетентності.